1: Årets Fag-/Specialmagasin
Myremanden.png
1 Fremtidensarbej72.png
Brief_06.2013.png
SCENARIO · Art director: Sara Frostig Steenstrup og Sigrún Gudbrandsdóttir · Fotograf: Ulrik Jantzen  ·
Chefredaktør: Morten Grønborg · Andre der skal krediteres: Klaus Æ. Mogensen, Jesper Knudsen, Ellen Mauri, Stine
Juhl Nielsen, Maria Mackinney Valentin, Jan Drejer · Udgiver: Instituttet for Fremtidsforskning  ·
Kategori: Årets Fag-/Specialmagasin