3: Fag-/Specialmagasin: Årets Faste sider: Enkeltside/Opslag
Brief_06.2013.png
SCENARIO · BRIEF · Art director: Sara Frostig Steenstrup  · Designer: Sigrún Gudbrandsdottir  ·
Chefredaktør: Morten Grønborg  · Andre der skal krediteres: Klaus Æ. Mogensen, Jesper Knudsen, Stine
Juhl Nielsen, Ellen Mauri  · Udgiver: Instituttet for Fremtidsforskning  ·
Kategori: Fag-/Specialmagasin: Årets faste sider: Enkeltside/Opslag