5: Fag-/Specialmagasin: Årets Interview
1 InterviewMagrethe_Ud&Se.png
3 InterviewMagrethe_Ud&Se.png
4 InterviewMagrethe_Ud&Se.png
5 InterviewMagrethe_Ud&Se.png
6 InterviewMagrethe_Ud&Se.png
2 InterviewMagrethe_Ud&Se.png
Ud&Se · Magrethe Vestager og Kristian Thulesen Dahl · Art director: Katinka Bukh, Datagraf Communications · Fotograf: Per Morten
Abrahamsen · Redaktør: Karen Gahrn, Datagraf Communications · Udgiver: DSB · Kategori: Fag- / Specialmagasin: Årets Interview