39: Fag-/Specialmagasin: Årets Faste Sider: Over flere enkeltsi
Samfunnnssikkerhet: Det store bildet (Syklon) · Art director: E
Samfunnssikkerhet_Syklon_Side_1.jpg
Samfunnssikkerhet_Syklon_Side_2.jpg