MDID NO 06 KONKURRENCEN
ÅRETS VINDERE I
(VÆRKER FREMSTILLET I 2015)