31: Fælleskategori: ÅretS Dyr.
14_DK_EUM_245_032_EtcFokusKOR(1).pdf
 EUROMAN FOKUS, POLOSPORT  Juni 2014 Kreativ chef: Sune Ehlers
MODESERIE_30-35_Page_1.jpg
MODESERIE_30-35_Page_2.jpg
MODESERIE_30-35_Page_3.jpg
Pages from nr 2 12-17_Page_1.jpg
Pages from nr 2 12-17_Page_2.jpg
Pages from nr 2 12-17_Page_5.jpg
Dyr - Tykkehunde.jpg
Pages from nr 2 12-17_Page_6.jpg
Pages from nr 2 12-17_Page_3.jpg
Pages from nr 2 12-17_Page_4.jpg
APROPOS:  MAN’S BEST FRIEND,  September 2014 Kreativ chef: Pete
UDVIKLING MANDEFOLKESPORT Apr./Maj 2014 Kreativ chef: e-Types D
SAMVIRKE Menneskets lidt for tykke ven December 2014 Art direct
Dyr - hundemad.jpg
SAMVIRKE værd at vide om hundemad August 2014 Art director: Lin