MDID NO 05 KONKURRENCEN
ÅRETS VINDERE I
(VÆRKER FREMSTILLET I 2014)